KARSIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Beyannamemi elektronik ortamda göndermek istiyorum.

Tarafıma elektronik beyanname gönderme yetkisinin verilmesi halinde;

1- Maliye Bakanlığı ve KARSIYAKA Belediyesi tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanan genel tebliğ ve diğer ilgili düzenlemelerle getirilecek usul ve esasların tamamına uyacağımı,

2- Tarafımca alınan şifrenin onayından sonra şifreden sorumlu olduğumu, şifreyi herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımı, kullanımına izin vermeyeceğimi, başka amaçlarla kullanmayacağımı, almış olduğum şifrem ile başkaları tarafından işlem yapıldığını öğrendiğim anda KARSIYAKA Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğüne bildireceğimi,

3- Şifrenin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumu, şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb.durumlar dahil) Gelirler Şube Müdürlüğüne bildireceğimi ve bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan bizzat sorumlu olacağımı,

4- Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve belgelenmesinde KARSIYAKA Belediyesi kayıtlarının esas alınacağı,

5- Şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen bildirim ve beyannamelerin tarafımdan imzalanmış sayılacağını,

6- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 16.maddesi gereği uyarınca ilan ve reklam vergisi beyanname verilmesiyle tarh ve tahakkuk ettirilir. Ancak bu işlemin gerçekleştirilmesi yönetmelikte düzenlenen uygulama esaslarına göre izin belgesi almak yükümlülüğü ile denetim ve ceza uygulama yetkilerini ortadan kaldırmayacağını,

7- KARSIYAKA Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereği duvar yazıları, bez afiş, el ilanı, kağıt afiş ve Karayollarına yapılacak reklamlar için KARSIYAKA Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğünden izin alınması gerektiğini ve bez afiş, el ilanı, kağıt afişlerin mühürü için Gelirler Şube Müdürlüğüne gelineceğini,

8- İlan ve reklamların KARSIYAKA Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı olup olmadığı hususunda KARSIYAKA Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğünden görüş alınması gerektiğini, kabul ve taahhüt ediyorum.
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Tel : 0232 399 40 00
Fax : 0232 399 43 65
E-posta : info@karsiyaka.bel.tr
SSL